Zaječar, 03.08.2018 – 38. SEDNICA SAVETA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA: FORMIRANJE NOVIH I OBNOVA POSTOJEĆIH ZADRUGA

Vlada Republike Srbije je za ovu godinu planirala  820 miliona dinara za razvoj zadrugarstva, kako za obnovu postojećih, tako i za otvaranje novih zadruga.

sl.1. 38. sednisa Saveta ZUO

Zadružni savez Srbije u saradnji sa FAO (agencija Organizacije ujedinjenih nacija  za hranu i poljoprivredu) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj sprovodi programe edukacije o razvoju zemljoradničkih zadruga u Republici Srbiji. Sprovođenje ovog programa ima za cilj uspostavljanje efikasnog sistema zadružne revizije. U Srbiji se ovaj program sprovodi već tri godine, a Miloš Milovanović, koordinator programa FAO i Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju je rekao da je ovaj program pomogao da se donese Zakon o zadrugama.   Poslednje dve godine su promovisali razvoj zadrugarstva ne samo među poljoprivrednim proizvođačima, gde mali individualni poljoprivrednici ne mogu da prežive tržišne izazove, već i malim i srednjim preduzećima, posebno u sektoru agro-biznisa.  U narednom periodu nastaviće sa radom u oblasti zadrugarstva jer je zadruga predstavlja način na koji poljoprivrednici mogu da funkcionišu i ostvare svoje zajedničke ciljeve.

sl.2. MIN.POLJ_Darko Božić

Činjenica je da sela u Srbiji polako izumiru, a slična je situacija i na području Zaječarskog upravnog okruga, rekao je Darko Božić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada Republike Srbije je zbog toga je izdvojila značajna sredstva za razvoj zadrugarstva.  „Danas u Zaječaru promovišemo zadrugarstvo, obnovu srpskog sela. Da podsetimo sve u ovom kraju da je u toku konkurs na novoformirane i postojeće zadruge, Vlada Republike Srbije je u ovom ciklusu opredelila je 820 miliona dinara za razvoj zadrugarstva. Za poljoprivrednike ovog kraja značilo bi to dosta jer nema poljoprivrede bez dobre organizacije, a treba se vratiti zadrugama, zadrugarstvu jer je to osnova da bi se sam poljoprivrednik bolje izborio na nekim drugim tržištima i da ne bi zavisio od preprodavaca i zakupaca. Tokom 2018. godine je osnovano 80 zadruga. “, rekao je Božići nastavio: „… znamo da je ovde postojalo dosta dobrih zadruga i naš zadatak je da to u narednom periodu povratimo. Razvoj zadruga povratiće ljude u ovaj kraj, obnovićemo srpska sela, zaječarska sela i sela ovog okruga“.

sl.3. ZAJEČARSKI UO_ V.Paunović

Problemi u zadrugarstvu na području Zaječarskog upravnog okruga su mnogobrojni, počev od imovine zadrugara do nepoverenja poljoprivrednika. Zbog toga, prema rečima Vladana Paunovića, načelnika Zaječarskog upravnog okruga, lokalne samouprave moraju odlučnije da pruže pomoć i u samoj organizaciji zadruga. „Revitalizacija starih i otvaranje novih zadruga jedan je od prioritetnih zadataka na kojima se mora raditi, pre svega, da bi sami poljoprivrednici dobili šansu da smanje svoje troškove proizvodnje, da budu konkurentni sa svojim proizvodima i ulugama na tržištu i naravno da bi imali neku veću zaradu“. …“Od 1. janura 2017. godine do sada u Agenciji za privredne registre registrovano je 15 zadruga, 5 je novih, što dovoljno pokazuje da se država opredelila da na pravi način podstakne i same poljoprivrednike da se udružuju i naprave sebi neki novi ambijent“, rekao je Paunović.

sl.4. ZSS_Nikola Mihajlović

Propadanje srpskih sela traje decenijama, putuje se samo u jednom pravcu, ka velikim gradskim centrima i razvijenijim zemljama. Ipak, kako je na sednici istakao Nikola Mihajlović, predsednik Zadružnog saveza Srbije, napredak se vidi u poslednje vreme u oblasti zadrugarstva, ali ima još dosta toga što se mora preduzeti. „Zaječarskog upravnog okruga je prepoznao značaj zadrugarstva, pre dve godine smo vršili promociju novog Zakona o zadrugama. Da smo uradili dobar posao pokazuje i to da se danas svi zajedno nalazimo tu, nekako smo u tom delu bili usamljeni … sada smo dobar tim i mislim da zadrugarstvo ima velike šanse“, rekao je Mihajlović.