Stare Javne nabavke

  • Uprava za Javne nabavke – kvartalni izveštaji za 2015. godinu –PREUZMI
  • Uprava za Javne nabavke – kvartalni izveštaji za 2014. godinu –PREUZMI
  • Plan Javnih nabavki za 2015. godinu – PREUZMI
  • Plan Javnih nabavki za 2014. godinu – PREUZMI
  • Izveštaj sa preporukom – PREUZMI