Budžet

Realizacija budžeta za 2024. godinu  
Odobren budžet za 2024. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2023. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2023. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2022. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2022. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2021. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2021. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2020. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2020. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2019. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2019. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2018. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2018. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2017. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2017. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2016. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2016. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2015. godinu PREUZMI
Odobren budžet za 2015. godinu PREUZMI

Realizacija budžeta za 2014. godinu PREUZMI