Pitanja i odgovori

Načelnik Zaječarskog upravnog okruga
Vladan Paunović  Pitanje i odgovor iz nadležnosti tržišne inspekcije

  Kome treba da se obrati potrošač u slučaju nesaobraznosti robe i na koji način se rešava reklamacija?

  Zakonom o zaštiti potrošača(“Sl. Glasnik RS”, br. 62/2014), u članu 56. uređena su prava i obaveze potrošača i propisan način izjavljivanja reklamacija i način njihovog rešavanja. Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena, kako je to propisano. Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava ako kupljena roba nije saobrazna ugovoru o kupoprodaji. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Dužnost prodavca je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

  Pitanje i odgovor iz nadležnosti sanitarne inspekcije

  Kakvo je stanje vode u bazenima i kupalištima na području Zaječarskog upravnog okruga?

  Sanitarni inspektori Odseka za sanitarni nadzor Zaječar su u toku juna i jula meseca 2015. godine, a na osnovu Plana Odseka za 2015. godinu, obavili redovne inspekcijske nadzore nad svim bazenima za kupanje, lociranim u opštinama Zaječarskog i Borskog upravnog okruga. Na teritoriji Zaječarskog upravnog okruga obavljeni su redovni inspekcijski nadzori nad sledećim objektima: – otvoreni bazeni za kupanje „Aqua park“ – Organizacija za turizam, kulturu i sport Sokobanja; – bazeni za kupanje „Soko-terme“ – DOO „Ždrelo“ u Sokobanji; – otvoreni bazen za kupanje – JP „Resursi“ Knjaževac u Knjaževcu; – otvoreni bazen u kafani sa noćenjem „Mali predah“ u Knjaževcu; – otvoreni bazeni Ustanove za sport Zaječar u Zaječaru. Tokom inspekcijskih nadzora nisu utvrđeni sanitarno – tehnički nedostaci, osnivači poseduju uredno zaključene ugovore o pružanju zdravstvenih usluga sa teritorijalno nadležnim ZZJZ „Timok“ Zaječar, a tokom kontrole utvrđeno je permanentno prisustvo rezidualnog hlora u vodi za kupanje. Voda iz bazena se redovno kontroliše, a izveštaji o ispitivanju se dostavljaju nadležnoj sanitarnoj inspekciji Odseka Zaječar. Voda za kupanje sa kupališta na teritoriji Zaječarskog i Borskog upravnog okruga se kontroliše od strane teritorijalno nadležnog ZZJZ „Timok“ Zaječar na osnovu ugovora o međusobnoj saradnji zaključenim između lokalnih samouprava i Zavoda. Radi se o divljim kupalištima, jer ista nisu registrovana, osim kupališta na Borskom jezeru, na teritoriji Borskog upravnog okruga. Voda za kupanje iz kupališta se kontroliše u toku juna, jula, avgusta i septembra meseca, tako što se u junu i septembru mesecu uzima po 1 uzorak vode za kupanje i analizira u laboratoriji ZZJZ „Timok“ Zaječar, a u julu i avgustu uzimaju se po 2 uzorka vode za kupanje. Prema izveštaju ZZJZ „Timok“ Zaječar, voda za kupanje je uzorkovana sa 7 plaža i to: – Sovinačko jezero; – Rgotsko jezero, – Popova plaža; – Plaža Gamzigradska banja; – Plaža u Zvezdanu; – Vratarnica na Belom Timoku i – Vanjin Jaz. Svi izveštaji su usaglašeni sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode.