Savet upravnog okruga

Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave, posebnih organizacija i organa uprave u sastavu ministarstava i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga.

Način rada Saveta upravnog okruga određuje Vlada uredbom.

Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga.

Savet Zaječarskog upravnog okruga čine:

Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga;
Boško Ničić, gradonačelnik grada Zaječara;
dr Nebojša Marjanović, predsednik opštine Boljevac;
Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac i
Isidor Krstić, predsednik opštine Sokobanja.

Načelnik upravnog okruga dužan je da sve predloge Saveta upravnog okruga prosledi ministru nadležnom za poslove uprave i rukovodiocima organa državne uprave koji imaju područne jedinice na području upravnog okruga.