Javne nabavke

Plan nabavki za 2024. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2023. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2022. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2021. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2020. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2019. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2018. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2017. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2016. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2015. godinu PREUZMI

Plan nabavki za 2014. godinu PREUZMI