Dokumenta

Zakoni

  • Zakon o državnoj upravi – PREUZMI
  • Zakon o državnim službenicima – PREUZMI
  • Zakon o platama državnih službenika i nameštenika – PREUZMI
  • Zakon o budžetu Republike Srbije – PREUZMI

Uredbe

  • Uredba o upravnim okruzima – PREUZMI
  • Uredba o ocenjivanju državnih službenika – PREUZMI
  • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade – PREUZMI
  • Uredba o načinu rada Saveta upravnih okruga – PREUZMI
  • Uredba o kancelariskom poslovanju organa državne uprave – PREUZMI