Konkursi

08. mart 2023.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u stručnoj službi Zaječarskog upravnog okruga

Obrazac prijave na javni konkurs


Materijal za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija


Lista kategorija dokumentarnog materija sa rokovima čuvanja

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja

 


Spisak kandidata

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

 


Prethodni konkursi

2022

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u stručnoj službi Zaječarskog upravnog okruga

Obrazac prijave na javni konkurs


Materijal za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija


Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja

 

Spisak kandidata

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor


2021

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za kadrovske i opšte poslove

Obrazac prijave na javni konkurs


Materijal za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija


Zakon o javnim nabavkama

Uredba o upravnim okruzima

Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Stručnoj službi Zaječarskog upravnog okruga

 


Spisak Kandidata

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor