Конкурси

08. март 2023.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у стручној служби Зајечарског управног округа

Образац пријаве на јавни конкурс


Материјал за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција


Листа категорија документарног материја са роковима чувања

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања

 


Списак кандидата

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 


Претходни конкурси

2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у стручној служби Зајечарског управног округа

Образац пријаве на јавни конкурс


Материјал за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција


Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања

 

Списак кандидата

Листа кандидата који су испунили мерила за избор


2021

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за кадровске и опште послове

Образац пријаве на јавни конкурс


Материјал за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција


Закон о јавним набавкама

Уредба о управним окрузима

Уредба о начину рада Савета управног округа

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Стручној служби Зајечарског управног округа

 


Списак Кандидата

Листа кандидата који су испунили мерила за избор