Савет управног округа

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, посебних организација и органа управе у саставу министарстава и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.

Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.

Савет Зајечарског управног округа чине:

Владан Пауновић, начелник Зајечарског управног округа;
Бошко Ничић, градоначелник града Зајечара;
др Небојша Марјановић, председник општине Бољевац;
Милан Ђокић, председник општине Књажевац и
Исидор Крстић, председник општине Сокобања.

Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.