Конкурси

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у стручној служби Зајечарског управног округа

Образац пријаве на јавни конкурс


Материјал за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција


Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања

 


Списак Кандидата

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 


Претходни конкурси

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за кадровске и опште послове

Образац пријаве на јавни конкурс


Материјал за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција


Закон о јавним набавкама

Уредба о управним окрузима

Уредба о начину рада Савета управног округа

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Стручној служби Зајечарског управног округа

 


Списак Кандидата

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

 

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web:
www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail:
kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704