Начелник Зајечарског управног округа

Vladan Paunović  

Дужност Начелника Зајечарског управног округа обавља Владан Пауновић, професор народне одбране из Зајечара.

Тел: 019 / 442 – 266

Факс: 019 / 421 – 587

Еmail: vladan.zaokrugorg@mts.rs

 

  • Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
  • Прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
  • прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;

  • прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

  • сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа;

  • сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

  • Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

  • Начелник управног округа руководи радом Савета управног округа, предлаже Пословник о раду, стара се о имплементацији закључака Савета; руководи радом Стручне службе; непосредно одлучује о правима и обавезама запослених.

  • Начелник управног округа је функционер кога на четири године на предлог министра надлежног за послове државне управе поставља Влада, за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web:
www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail:
kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704