Републичке инспекцијске службе

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

 

 1.МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  1.1. ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

  1.2. ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

  1.3. ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

  1.4. ВОДНА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

  1.5. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – (Опширније/Преузми)

 

2. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

  2.1. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

  2.2. УРБАНИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

  2.3. УПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНЕ – (Опширније/Преузми)

  2.4. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНЕ ПУТЕВЕ – (Опширније/Преузми)

  2.5 ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ – (Опширније/Преузми)

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  3.1 ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

  3.2 ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

4. МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

  4.1 УПРАВНА ИНСПЕКЦИЈА (Опширније/Преузми)

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

  5.1 ШКОЛСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР (Опширније/Преузми)

6. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 6.1. ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

 6.2. САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА – (Опширније/Преузми)

 

7. МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

  7.1. ИНСПЕКЦИЈА РАДА   – (Опширније/Преузми)