Добродошли на сајт Зајечарског управног округа

Зајечарски управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.

Окрузи су формирани 1992. године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта („Сл.гласник РС“, број 3/92).

Tрансформација у Зајечарски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима
(„Сл.гласник РС“, број 15/06).

Зајечарски управни округ представља подручни центар државне управе за подручје које обухвата територије Општина Бољевац,  Књажевац, Сокобања и Град Зајечар  са седиштем у Зајечару.

Територија  Зајечарског управног округа износи 3.623 km², што по општинама износи:

 • Бољевац………………………827 km²
 • Зајечар………………………1.069 km²
 • Kњажевац………………….1.202 km²
 • Сокобања…………………….525 km²

Број становника на овом подручју је 96.715 (према попису из 2022. год.), по општинама је:

 • Бољевац………………….10.184  становника ( цела општина )
 •   Бољевац села………… 6.382  становника
 • Зајечар…………………… 47.991 становника ( град и села )
 •   Зајечар села………….. 15.543 становника
 • Књажевац……………….. 25.341 становника ( цела општина )
 •   Књажевац села……….. 8.991 становник
 • Сокобања……………….. 13.199 становника ( цела општина )
 •   Сокобања села……….. 6.011 становника

 

Пун службени назив и адреса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ул. Генерала Гамбете 44, 19000 ЗАЈЕЧАР

Тел: 019/421-626; 440-965; 442-264; 442-266; 420-700 Факс:019/421-587
E-mail: kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs
Web-sajt: www.zajecarski.okrug.gov.rs

Облик организовања: Државни орган
Шифра делатности: 8411
Матични број: 17649540
ПИБ: 104187905

Zajecarski okrugТериторија Зајечарског управног округа

  (Кликните на назив општине и отворите њену званичну презентацију.)

1. Влада Републике Србије
2. Бољевац
3. Зајечар
4. Књажевац
5. Сокобања