Документа

Закони

  • Закон о државној управи – ПРЕУЗМИ
  • Закон о државним службеницима – ПРЕУЗМИ
  • Закон о платама државних службеника и намештеника – ПРЕУЗМИ
  • Закон о буџету Републике Србије – ПРЕУЗМИ

Уредбе

  • Уредба о управним окрузима – ПРЕУЗМИ
  • Уредба о оцењивању државних службеника – ПРЕУЗМИ
  • Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе – ПРЕУЗМИ
  • Уредба о начину рада Савета управних округа – ПРЕУЗМИ
  • Уредба о канцелариском пословању органа државне управе – ПРЕУЗМИ