ZAJEČAR, 02. OKTOBAR 2018. – ODRŽANA 39. SEDNICA SAVETA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Teme ove sednice bile su:  upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi i obuke koje sprovodi Nacionalna akademija za javnu upravu.

Na sednici su pored članova Saveta Zaječarskog upravnog okruga  učestvovali  prof. dr Danilo Rončević,  direktor Službe za upravljanje kadrovima  i Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu.

sl.1_Paunović, Rončević_ZUO

„Uspešno funkcionisanje radnih organizacija, lokalnih samouprava i društva u celini  je pred velikim izazovom u pogledu globalizacije, tehnološkog napredka, digitalizacije i sa druge strane povećanim potrebama građana, a naša obaveza je da na sve to odgovorimo na pravi način. Dobra organizacija i ulaganje u ljude pre svega kvalifikovane i željne sticanja znanja i napredka, koji će moći da sprovode poslove koji su im povereni“ – rekao je Vladan Paunović.

sl.2. Paunović, Rončević, Maravić

„Sve velike ekonomije troše i ulažu u ljudske resurse, čovek je taj najznačajniji prirodni resurs svake države, ne samo u privatnom, već i u javnom sektoru. Javni sektor da bi bio efikasan mora da ima efikasne kompetentne zaposlene rukovodioce i izvršioce“, reko je prof. dr Danilo Rončević i dodao: „Služba za upravljanje kadrovima  (SUK) je služba Vlade Republike Srbije čija je uloga  da podržava reformu državne uprave, vodeći se principima sadržanim u Strategiji koju je Vlada donela 2004. godine pre svega principom profesionalizacije. Služba ne odlučuje o kadrovima u državnoj upravi, ona stvara uslove za razvoj profesionalne državne uprave sposobne da odgovori izazovima koji se pred nju postavljaju. Najvažniji cilj SUK-a je da bude moderan servis i nosilac promena u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima“.

sl.3_sed. Saveta 02.10.2018

Nacionalna akademija za javnu upravu (NAPA) je centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih.  Kontinuirano stručno usavršavanje obezbeđuje da je svaki zaposleni službenik javne uprave uvek u stanju da odgovori na potrebe građana i pravilno, efikasno i ekonomično sprovede propise bez diskriminacije i na standardizovan način. Profesionalizacija i depolitizacija uprave su ključni principi reforme, kojima Akademija daje značajan doprinos razvijajući i realizujući savremene programe obuke kao i praćenjem postignutih rezultata. Dražen Maravić, direktor Nacionalna akademija za javnu upravu je rekao da akademija svojom delatnošću prati savremene tendencije u upravljanju ljudskim resursima i daje odgovor na izazove u procesima profesionalizacije javne uprave. Veruje da samo na sistematičan i dobro planiran način možemo ostvariti ciljeve, treba  precizno definisati prioritetne oblasti i ciljne grupe službenika kojima je usavršavanje namenjeno.