Sednica Okružnog štaba za vanredne situacije

U Zaječarskom upravnom okrugujuče je održana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije, na kojoj je razmatran Izveštaj o radu Okružnog štaba za 2016. godinu, kao i Plan rada za 2017. godinu. Ova sednica je, zbog usaglašavanja sa Republičkim štabom za vanredne situacije, održana po hitnom postupku.

stab

Na sednici je ocenjeno da je ova godina bila relativno mirna, kako je rekao Vladan Paunović, komandant Okružnog štaba za vanredne situacije, sem pojave nodularnog dermatitisa kod krava krajem juna i početkom jula ove godine. Istaknut je rad veterinarskih službi i koordinacija ostalih službi koje su uticale na sprečavanje daljeg širenja ove bolesti.

Štab u svom sastavu ima jedinice spremne na intervenisanje u sim uslovima, za zaštitu i očuvanje ljudi i dobara. „Jedinice, 3 voda za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u nepredviđenim situacijama dobli su nove uniforme, a u 2017. godini posvetiće se maksimalna pažnja njihovom daljem osposobljavanju, ali i daljem opremanju savremenom opremom“, najavio je Paunović.