Suzbijanje nelegalnog prometa duvana – bolja saradnja nadležnih službi

07. decembar 2016. godine – U Zaječarskom upravnom okrugu održan je sastanak sa temom: Saradnja i koordinacija aktivnosti nadležnih inspekcijskih službi, policije, carine i drugih državnih organa u okviru borbe protiv nelegalnog prometa duvana i prozvoda od duvana.

sl-1-suzbijanje-neleg-prom-duvana

Zbog nelegalnog prometa duvana Srbija godišnje gubi skoro sto miliona evra. Kako suzbiti šverc rezanog duvana i proizvoda od duvana i svesti ga na najmanju moguću meru, jedan je od ciljeva radne grupe Vlade Srbije.

„Potrebno je sagledati ključne probleme, angažovati sve službe i koordinirati njihov rad“, rekao je je Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga i dodao:

„U cilju bolje koordinacije inspekcija i poboljšane delotvornosti inspekcijskog nadzora, potrebno je da komunalne inspekcije u jedinicama lokalne sanmouprave preduzmu sledeće aktivnosti: naprave operativne planove sa definisanim aktivnostima i rokovima za njihovo sprovođenje (nedeljno, mesečno i kvartalno); da se koordinira rad sa drugim inspekcijama, policijom i drugim službama u opštinama, gradovima i upravnim okruzima; da se sve aktivnosti predviđene operativnim planovima unesu u Godišnji plan nadzora za 2017. godinu i da se predmetni podaci dostavljaju načelnicima upravnih okruga koji zatim izveštavaju Minsitartvo državne uprave i lokalne samouprave“, naglasio je Paunović.

sl-2-suzbijanje-neleg-prom-duvana

Ovom sastanku prisustvovali sunačelnica Policijske uprave Zaječar, načelnik Odeljenja tržišne inspekcije Zaječar, predstavnici Carinske ispostave Vrška Čuka, Poreske uprave, Policijske uprave Zaječar, Osnovnog javnog tužilaštav u Zaječaru, kao i rukovodioci komunalnih inspekcija Grada Zaječara i opština Boljevac, Knjaževac i Sokobanja.