Zaječar – Održan Savet Zaječarskog upravnog okruga

Na 63. sednici Saveta Zaječarskog upravnog okruga, prisutni članovi Saveta imali su priliku da razmotre godišnje izveštaje o radu republičkih inspekcijskih službi kroz direktnu diskusiju sa predstavnicima inspekcija, kao i Izveštaj o radu Okružnog štaba za vanredne situacije i Izveštaj o radu Stručne službe Zaječarskog upravnog okruga za 2023. godinu. Isto tako, usvojen je Izveštaj o radu Saveta Zaječarskog upravnog okruga za 2023. kalendarsku godinu i dogovorene su predstojeće zajedničke aktivnosti sa predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije okruga. Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

 

Sl.1

Sl.2