Зајечар – Одржан Савет Зајечарског управног округа

На 63. седници Савета Зајечарског управног округа, присутни чланови Савета имали су прилику да размотре годишње извештаје о раду републичких инспекцијских служби кроз директну дискусију са представницима инспекција, као и Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације и Извештај о раду Стручне службе Зајечарског управног округа за 2023. годину. Исто тако, усвојен је Извештај о раду Савета Зајечарског управног округа за 2023. календарску годину и договорене су предстојеће заједничке активности са представницима локалних самоуправа са територије округа. Све тачке дневног реда усвојене су једногласно.

 

Сл.1

Сл.2