POVEĆANJE EFIKASNOSTI RADA UPRAVNIH OKRUGA

PIROT, 16.10.2017. godine – U cilju povećanja efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti državne uprave, poštujući zanonsku ipodzakonsku regulativu i naročito vodeći računa o raspoloživim finansijskim sredstvima, načelnici nekoliko upravnih okruga sastalo se u Pirotskom upravnom okrugu kako bi sastavili Predlog inicijative koji će predstaviti resornom ministru.

sastanak _16.10.2017_PirotskiUO

Načelnici desetak okruga centralne i jugoistočne Srbije razmatrali su zajedničke, ali i pojedinačne probleme svakog okruga. Sastanak u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave planiran je za kraj meseca kada će se podneti izveštaj o svakodnevnom radu i problemima, ali i predlozi za poboljšanje položaja i uloge upravnih okruga u reformisanju javne uprave.