Kolegijum Zaječarskog upravnog okruga

Dana 13.10.2014. godine u sali Zaječarskog upravnog okruga održan je kolegijum kome su prisustvovali načelnici i šefovi inspekcijskih službi. Načelnik okruga Vladan Paunović, skrenuo je pažnju inspektorima na aktivnije angažovanje na terenu, a sve u cilju suzbijanja sive ekonomije i adekvatnijeg sprovođenja mera i preporuka Vlade Srbije.

Prema rečima Radomora Macića, republičkog veterinarskog inspektora, potvrdu bolesti „Plavog jezika“ u Zaječarskom okrugu do sada imamo u 21 domaćinstvu. Slučajevi bolesti nisu registrovani i potvrđeni samo na području opštine Sokobanja.

Na kolegijumu je istaknuto i da je rešeno pitanje prisustva sanitarnog inspektora u sedištu Okruga, tako da će Bistrica Mihajlović – Petrović u budućem periodu biti šef Odseka za sanitarni nadzor za Zaječarski i Birski okrug.