15. sednica Saveta Zaječarskog upravnog okruga – Sokobanja 30.10.2014. godine

IZJAVA ZA MEDIJE:
Vladan Paunović načelnik Zaječarskog upravnog okruga:
Savet Zaječarskog upravnog okruga je danas, na preporuku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, posvećen praćenju trenutne situacije kada je u pitanju bolest „plavog jezika“.
Savet okruga čini deo kriznog štaba za praćenje ove situacije, neophodno je da se lokalne samouprave upoznaju sa trenutnom situacijom i preporukom ministarstva o onim merama koje trebaju da se preduzmu na proleće, kada se pojavljuju komarci i larve – da bi se bolest preventivno sprečila.
Može se reći da je situacija u potpunosti pod kontrolom, nema širenja bolesti i hladno vreme nam u potounosti odgovara, dolazi do povlačenja komaraca, nema izleganja larvi. Ne može se govoriti o nekoj široj opasnosti.

Milijana Nešković zamenik direktora Veterinarskog specijalističkog instituta Zaječar:
Bolest „plavog jezika“ se pojavila krajem septembra na čitavoj teritoriji Zaječarskog upravnog okruga, odnosno u sve četiri opštine. Tome je prethodila pojava bolesti na Borskom okrugu,  očekivana je na našoj teritoriji, nije se javila iznenada – bez upozorenja.
U julu i avgustu su se prvi slučajevi bolesti javili u susednim zemljama: Bugarskoj, Makedoniji, Grčkoj i više desetina slučajeva u Rumuniji, tako da je pojava bolesti očekivana na našoj teritoriji.
Veterinarski specijalistički institut Zaječar je spremno ušao u ovu „priču“ formiranjem radnih grupa koje su se i ranije bavile ovakvom problematikom.
Već početkom septembra meseca je započet monitoring na našem terenu,  pre pojave prvih kliničkih slučajeva bolesti krenuli smo sprovođenje monitoringa, skupljanjem vektora u prirodi,  ispitivanjem uzoraka krvi goveda. Ova bolest je virusna, oboljevaju ovce,   ređe goveda i koze, prenose je vektori (to su kulikoidi – komarčići slični našim komarcima) sezonskog je karaktera s obzirom da  kulikoida najviše ima krajem leta i početkom jeseni. Kako vreme odmiče i dolaze hladni dani, doći će do stagnacije bolesti.
U okviru regionalnih kriznih centara, govorimo i o aktuelnoj epizootiološkoj situaciji, ali takođe i o preventivnim merama koje treba da se preduzmu u predstojećem periodu.

Mnoge od tih mera će svakako zavisiti od odluke našeg Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i od preporuka nacionalnog kriznog centra.
U nekom predstojećem periodu, očekuje se smanjenje broja žarišta na terenu, s obzirom da vektora neće biti u prirodi,  a  trenutne mere koje se preduzimaju odnose se na mere koje sami vlasnici trebaju da  sprovode u svojim dvorištima a to je:

  • zatvaranje prijemčivih životinja (goveda, ovaca i koza)  ranije uveče – da bi se sprečio kontakt sa vektorima,
  • postavljanje mrežica na objekte u kojima se nalaze životinje,
  • primena različitih sredstava za dezinsekciju u objektima u kojima se drže životinje,
  • održavanje biosigurnosnih mera u dvorištima, kao i neke druge mere.