Zaječar – Potpisan sporazum o saradnji

Načelnik Zaječarskog upravnog okruga, Vladan Paunović, potpisao je 19.01.2024. godine. Sporazum o saradnji sa direktorom Službe za upravljanje kadrovima Republik Srbije. dr Danilom Rončevićem. Sporazumom je predviđeno da područne organizacione jedinice državnih organa kao i lokalne samouprave, ukoliko iskažu takvi želju, dobiju mogućnost sprovođenja konkursnih postipaka u centru kome inkliniraju. Na ovaj način smanjiće se troškovi, kako državnih organa, tako i kandidata koji u postupku učestvuju. provera kompetencija obavljaće se u prostorijama okruga, dok će sredstva za tehničku podršku obezbediti Služba. Sve navedeno je u cilju postizanja veće efikasnosti u sprovođenju i okončavanju konkursnih postupaka.


Sl.1