Реалзација потрошње буџета за 2014.годину


ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ је у 2014.години добио je сва средства по Закону о буџету («Сл. Гласник РС» бр. 110/2013) и Ребаланса Буџета («Сл. Гласник РС» бр. 116/2014).

Финансијски план за 2014. годину реализован је са 94,6%, у односу НА ПЛАНИРАНЕ КВОТЕ И ПЛАНИРАНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ.

Разлика је створена код плата радника који су отишли у пензију и радника који су их заменили као и код позиције 421 где смо остварили бонитет-вишак због неадекватног грејања у претходној сезони.

 

ШИФРА ОПИС Примљено Утрошено Нереализ.
410000 ПЛАТЕ 8.141.000,00 7.612.000,00 529.000,00
412000 ДОПРИНОСИ 1.469.000,00 1.361.000,00 108.000,00
415000 ПРЕВОЗ РАДНИКА 220.000,00 158.000,00 62.000,00
416000 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 185.000,00 182.700,00 2.300,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.300.000,00 5.060.000,00 240.000,00
422000 ПУТНИ ТРОШКОВИ 180.000,00 180.000,00 0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 720.000,00 720.000,00 0,00
425000 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 380.000,00 380.000,00 0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
512000 ОПРЕМА 300.000,00 300.000,00 0,00
  У К У П Н О : 18.013.000,00 17.055.700,00 941.300,00

 

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704