ЗАЈЕЧАР – Седница Окружног штаба за Ванредне ситуације

Седница Окружног штаба за ванредне ситуације Зајечарског управног округа одржана је данас 21.10.2022. у малој сали Округа. Дневни ред седнице биле су следеће тачке:

Разматрање до сада реализованих активности и сагледавање потребе за предузимање превентивних и оперативних мера заштите у случају појаве поплава.

Разматрање спремности зимске службе за одржавање путне инфраструктуре

Процена броја угрожених старачких домаћинстава и лица са посебним потребама.

Сагледавање могућности употребе тешке механизације, као и начина дистрибуције хране, лекова, огрева, енергената за грејање и погонског горива за потребе становништва и виталних јавних и инфраструктурних система у условима веће количине снежних падавина и наиласка хладног таласа у дужем временском периоду.

Сагледавање стања буџета јединице локлне самоуправе за потребе реаговања у ванредним ситуацијама.