ЗАЈЕЧАР – Одржан радни састанак

 Данас је у Зајечарском управном округу одржан
радни састанак начелника Владана Пауновића са Марком Тодосићем,
директором Инспектората за рад – Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Овом састанку су присуствовали и шеф Одељења
републичке инспекције рада у Зајечару Ема Илић и инспектор рада Југослав
Петровић.

Сл.1
Сл.2