ЗАЈЕЧАР, 31.01.2019. ГОДИНЕ – 41. СЕДНИЦА САВЕТА ЗАЈЕЧАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Седница Савета протекла је према дневном реду, усвојени су извештаји о раду Савета и Стручне службе Зајечарског управног округа за 2018. годину, затим су разматрани Годишњи извештаји о раду републичких инспекцијских служби за протеклу годину.

41. Savet_31.01.2019.sl.1

На почетку састанка Владан Пауновић је рекао да је у протеклој години посебна пажња била посвећена јавности рада Савета и да су грађани били редовно информсани о октивностима редовним извештавањем о седницама и прес конференцијама.

Одржавани су састанци којима су присуствовали представници ресорних министарстава и локалних самоуправа нашег Округа, али су се интензивирале активности које наш округ повезује са суседним и осталим окрузима. Тако је са Борским управним округом и у протеклој години остварена изузетна сарадња, образована је и радна група за израду заједничке туристичке понуде Тимочке крајине, а очекује нас наставак договора око увођења е-писарнице како би се пратили и повезали са програмом е-инспектор који је већ уведен у раду неких инспекцијских служби.

41. Savet_31.01.2019.sl.2

Савет и ове године разматрао припремљеност система одбране од града и спремност јединица локалне самоуправе за учешће у спровођењу противградне одбране, одбране од поплава, а разматрана је и припремљеност Одељења за ванредне ситуације за противпожарну заштиту. У наставку седнице Савета разматрани су извештаји о раду свих инспекцијских служби. Кратко саопштење за медије дале су шефица Одсека за санитарни надзор Зајечар и начелница Одељења туристичке инспекције Ниш.

41. Savet Bistrica Mihailović Petrović sl.3.

Бистрица Михаиловић Петровић шеф Одсека за санитарни надзор Зајечар истакла је да су у 2018. години спровођене редовне контроле по пријави грађана у сардњи са колегама из тржишне, здравствене и инспекције рада. На територији Зајечарског управног округа под санитарним надзором било је 1370 објеката, а на територији Зајечара око 600. Републичка санитарна инспекција превентивно је деловала и сарађивала са локалним самоуправама кроз формиране Савете за здравље ради очувања јавног здравља становништва. 

41. Savet Dragica Pavlović sl.4.

Начелник туристичке инспекције одељења Ниш Драгица Павловић је рекла да су туристички инспектори извршили су укупно 193 инспекцијске контроле, а код 49 субјекта утврђене су одређене неправилност. Поднета су 36 захтева судији за прекршаје, написано 13 прекршајних налога и казни у износу од 210.000 динара. Посебна пажња посвећена је превентивном инспекцијском надзору који је подразумевао и едукацију привредних субјеката. На територији Зајечарског округа смањен број нерегистрованих објеката, као и број пријава грађана посебно у туристичкој делатности.