ZAJEČAR, 02. OKTOBAR 2018. – ODRŽANA 39. SEDNICA SAVETA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Teme ove sednice bile su:  upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi i obuke koje sprovodi Nacionalna akademija za javnu upravu.

Na sednici su pored članova Saveta Zaječarskog upravnog okruga  učestvovali  prof. dr Danilo Rončević,  direktor Službe za upravljanje kadrovima  i Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu.

sl.1_Paunović, Rončević_ZUO

„Uspešno funkcionisanje radnih organizacija, lokalnih samouprava i društva u celini  je pred velikim izazovom u pogledu globalizacije, tehnološkog napredka, digitalizacije i sa druge strane povećanim potrebama građana, a naša obaveza je da na sve to odgovorimo na pravi način. Dobra organizacija i ulaganje u ljude pre svega kvalifikovane i željne sticanja znanja i napredka, koji će moći da sprovode poslove koji su im povereni“ – rekao je Vladan Paunović.

sl.2. Paunović, Rončević, Maravić

„Sve velike ekonomije troše i ulažu u ljudske resurse, čovek je taj najznačajniji prirodni resurs svake države, ne samo u privatnom, već i u javnom sektoru. Javni sektor da bi bio efikasan mora da ima efikasne kompetentne zaposlene rukovodioce i izvršioce“, reko je prof. dr Danilo Rončević i dodao: „Služba za upravljanje kadrovima  (SUK) je služba Vlade Republike Srbije čija je uloga  da podržava reformu državne uprave, vodeći se principima sadržanim u Strategiji koju je Vlada donela 2004. godine pre svega principom profesionalizacije. Služba ne odlučuje o kadrovima u državnoj upravi, ona stvara uslove za razvoj profesionalne državne uprave sposobne da odgovori izazovima koji se pred nju postavljaju. Najvažniji cilj SUK-a je da bude moderan servis i nosilac promena u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima“.

sl.3_sed. Saveta 02.10.2018

Nacionalna akademija za javnu upravu (NAPA) je centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih.  Kontinuirano stručno usavršavanje obezbeđuje da je svaki zaposleni službenik javne uprave uvek u stanju da odgovori na potrebe građana i pravilno, efikasno i ekonomično sprovede propise bez diskriminacije i na standardizovan način. Profesionalizacija i depolitizacija uprave su ključni principi reforme, kojima Akademija daje značajan doprinos razvijajući i realizujući savremene programe obuke kao i praćenjem postignutih rezultata. Dražen Maravić, direktor Nacionalna akademija za javnu upravu je rekao da akademija svojom delatnošću prati savremene tendencije u upravljanju ljudskim resursima i daje odgovor na izazove u procesima profesionalizacije javne uprave. Veruje da samo na sistematičan i dobro planiran način možemo ostvariti ciljeve, treba  precizno definisati prioritetne oblasti i ciljne grupe službenika kojima je usavršavanje namenjeno.

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

ul. Generala Gambete 44
19000 Zaječar

Radno vreme:

Od 07:30 do 15:30 - radnim danom

Subota i nedelja - neradni dani

Telefon: 019/421-626
Faks: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ZAJEČAR
adresa: Pana Đukića 1, 19000 Zaječar  
- inspektor zaštite životne sredine 019/428-900
- vodna inspekcija 064/82 32 840
- građevinsko - urbanistička inspekcija 019/422-447
- inspekcija za drumski saobraćaj 019/426-266
- inspekcija za državne puteve 064 8094799
- tržišna inspekcija 019/421-791; 420-577
- inspekcija rada 019/428-608

 

adresa: Nikole Pašića 81, 19000 Zaječar
- Školska uprava Zaječar 019/421-154; 421-442; 421-663
- republčka prosvetna inspekcija019/421-154

adresa: Izvorski put 1, 19000 Zaječar
- veterinarska inspekcija 019/441-580

KNJAŽEVAC
adresa: Miloša Obilića 1, 19350 Knjaževac
- veterinarska inspekcija 019/732-575
- tržišna inspekcija 019/731-545; 732-575
- turistička inspekcija 019/731-545; 732-575
- inspekcija rada 019/733-976

BOLJEVAC
adresa: Kralja Aleksandra 12, 19370 Boljevac
- šumarska i lovna inspekcija030/463-643; 064 88 18 672

SOKOBANJA
adresa: Svetog Save 23, 18230 Sokobanja
- poljoprivredna inspekcija 018/830-704
- tržišna inspekcija 018/830-704