Презентација Закона о инспекцијском надзору

Нови Закон о инспекцијском надзору, била је тема презентације коју су организовали Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са УСАИД Пројектом за боље услове пословања и Регионалном привредном комором Зајечар. На презентацији су представљена нова законска решења из области инспекцијског надзора и њихове правилне примене у пракси.

Како  је  наглашено  на  презентацији, основни  циљеви  који се  желе постићи новим законом су: *   боља  усклађеност  пословања и поступања  са прописима, спречавање штетних последица,  стварање  повољнијих  услова и  амбијента за  инвестиције и пословање, боља  заштита  тржишта  и  грађана, смањење  административног  и  финансијског оптерећења привреде, *   превентивно деловање инспекција и *   праћење  и анализа  стања, процена ризика у свим  инспекцијама,  управљање ризицима.

Како би се остварили ови циљеви, наглашено је, неопходно је успостављање јединственог информационог система за инспекције у циљу повезивања и координације инспекција, ефикасније размене података и докумената, процене ризика и поступања у инспекцијском надзору.

Поред начелника округа, Владана Пауновића, Ирене Оташевић, саветнице у Сектору за државну управу, представника УСАИД-а, Регионалне привредне коморе Зајечар, презентацији су присуствовали представници привреде Тимочке крајине као и републичке инспекцијске службе.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704