18. Сеница савета Зајечарског управног округа

У Зајечарском управном округу одржана je 18. седница Савета Зајечарског управног округа. На састанку се говорило о доношењу оперативних планова за одбрану од поплава за воде другог реда у свим јединицама локалне самоуправе са подручја Зајечарског управног округа, као и о надзору над јавним комуналним предузећима која врше послове сакупљања, одвожења и пречишћавања отпадних вода.

Овом приликом се коментарисало о сеоским водоводима, надлежностима локалних самоуправа, издавања водних аката и издавању грађевинских и употребних дозвола уз претходно прибављање водних аката, а једна од тема је била и обавеза отклањања штете којом се погоршава водни режим, односно стање ерозије на ерозивном подручју.

Циљ овог састанка је био да се сними конкретно стање и да се види који су то проблеми који су евидентни на овом подручју и да се у будућем периоду заједно са државним органима и локалним самоуправама ти проблеми, не могу да кажем у потпуности реше, али барем да се доведу у неку разумну меру, како би интерес грађана био задовољен, рекао је Владан Пауновић, начелник Зајечарског управног округа.

Седницом је председавао Владан Пауновић, начелник Зајечарског управног округа, на седници су присуатвовали и представници републичке дирекције за воде из Београда, водни инспектор са подручја Зајечарског управног округа и представници локалних самоуправа са подручја Зајечарског округа.

Љиљана Савић, шеф одсека републичке водне инспекције при Министарству пољопривреде и заштите животне средине је рекла да се општинама указује на законе који директно учествују у управљању водама и на њихово придржавање, а за чије су спровођење директно задужене локалне самоуправе. Локалне самоуправе морају да схвате шта је њихов задатак и шта морају да раде, као и да решавају питања на својој територији.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704