Зајечар – Потписан споразум о сарадњи

Начелник Зајечарског управног округа, Владан Пауновић, потписао је 19.01.2024. године. Споразум о сарадњи са директором Службе за управљање кадровима Републик Србије. др Данилом Рончевићем. Споразумом је предвиђено да подручне организационе јединице државних органа као и локалне самоуправе, уколико искажу такви жељу, добију могућност спровођења конкурсних постипака у центру коме инклинирају. На овај начин смањиће се трошкови, како државних органа, тако и кандидата који у поступку учествују. провера компетенција обављаће се у просторијама округа, док ће средства за техничку подршку обезбедити Служба. Све наведено је у циљу постизања веће ефикасности у спровођењу и окончавању конкурсних поступака.


Сл.1