Zapisnik sa prezentacije idejnih rešenja

Z A P I S N I K sa prezentacije idejnih rešenja OGRANKA DOMA ZDRAVLJA ZAJEČAR U KOTLUJEVCU

Prezentacija je održana 26. maja 2014. godine u maloj sali Zaječarskog upravnog okruga sa početkom u 10 00 časova. Sastanku su prisustvovali: 1. Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga; 2. Dragan Gogić, predsednik MZ «Kotlujevac»; 4. Miodrag Nikolić, direktor Vetrerinarskog specijalističkog instituta Zaječar; 5. dr Miroslav Stojanović, direktor Bolnice  u Zaječaru; 6. dr Gradislav Đorđević, direktor Doma zdravlja Zaječar; 7. dr Stanislav Tadić, direktor Zdravstvenog centra Zaječar; 8. dr Olica Radovanović, šef Odeljenja za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene službe ZZJZ“Timok” Zaječar; 9. Božidar Kocić, načelnik Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove  Gradske uprave Zaječar; 10. Ivan Stojanović, šef službe za urbanističke poslove Gradske uprave Zaječar; 11. Gordana Ognjanović, pomoćnik gradonačelnika za oblast praćenja javnih preduzeća, ustanova i Gradske uprave Zaječar; 12. Dragomir Trailović, član Gradskog veća i potpredsednik MZ «Kotlujevac». 13. Bojan Stojanović, član Gradskog veća, stručni saradnik u JP “Direkcija za izgradnju” Zaječar, vlasnik i direktor privatne firme d.o.o. “Atrium” u Zaječaru; Vladan Paunović je započeo sastanak rečima da je rasterećenje postojećeg Doma zdravlja u Zaječaru prevashodno i neophodno u najskorije vreme, a u tom cilju je Saobraćajni institut CIP, Zavod za arhitekturu i urbanizam projektovao tri varijante Idejnog rešenja ogranka Doma zdravlja Zaječar u Kotlujevcu. Kao osnov za izradu svih idejnih rešenja poslužili su funkcionalni zahtevi u skladu sa Medicinskim programom, informacije o lokaciji, topografsko–katastarski plan i izvod iz lista nepokretnosti. I  idejno rešenje Objekat ima prizemlje i sprat, ukupne korisne površine nešto manje od  2000 m2. Prizemlje sadrži – desno od glavnog ulaza blok za predškolsku decu (zdravu i bolesnu), a levo od ulaza blok za zdravstvenu zaštitu odraslih, službu hitne intervencije (zaseban ulaz), apoteku (zaseban ulaz), tehničku i zajedničku službu. U sredini ovog dela je atrijum. Spat sadrži –  blok za zdravstvenu zaštitu školske dece (izdvojeno zdravu i bolesnu), a sa druge strane laboratoriju, stomatologiju, ginekologiju, ultrazvuk i patronažnu službu. Atrijum se nastavlja kao u prizemlju.

 • Nefunkcionalno je kada se laboratorija nalazi na spratu, kao i deo gde se odlaže medicinski otpad;
 • Ravni krovovi su uvek do sada pokazali manjkavost i pored dobre izolacije dolazi do propuštanja, što iziskuje posle izvesnog vremena veliku sanaciju;
 • Grejanje i klimatizacija nisu rešeni.

II idejno rešenje Objekat je spratni sastavljen od tri bloka u obliku ćiriličnog slova P, sa prizemljem  i spratom ukupne površine 1255,90 m2. Naglašeni su svi ulazi u skaldu sa funkcionalnim zahtevima.

U prizemlju je služba hitne medicinske pomoći, laboratorija, tehnička i zajednička služba i apoteka. Deca školskog i pretškolskog uzrasta (zdrava i bolesna – odvojeno) koriste zasebne ulaze sa južne strane.

Na spratu je služba zdravstvene zaštite odraslih, ultrazvučna dijagnostika, stomatologija, polivalentna patronažna služba i služba za zdravstvenu zaštitu žena.

Uz ulazni hol nalazi se stepenište i lift kao i  sanitarni čvor prilagođen licima sa posebnim potrebama.

Za objekat su predviđeni trajni i tehnološki savremeni materijali u skladu sa zahtevima i važećim propisima. Zidovi su obrađeni keramičkim pločicama prve kategorije, ordinacije bojene dva puta poludisperzijom sa gips-kartonskim vatrootpornim pločama. Podovi su sa oblogama od kaučuka u hodnicima, čekaonicama, ordinacijama; protivklizne keramičke pločice u sanitarnim prostorijama i protivklizna granitna keramika na podovima ulaznih tremova.

Krov je dvovodan sa nagibom od dva stepena. Za objekat je predviđeno više vrsta hidroizolacija, termoizolacija i zvučna izolacija između etaža.

 • Mali broj projektovanih parking mesta;
 • Skupo održavanje i servis liftova.

III idejno rešenje

Prizemni objekat površine 1.513,99 m2, sa tri zasebne celine.

 • Objekat 1 je namenjen zdravstvenoj zaštiti dece. Sadrži i apoteku.
 • Objekat 2 ima centralnu poziciju, sadrži laboratoriju, stomatologiju, ginekologiju i utrazvuk.
 • Objekat 3 namenjen je hitnim intervencijama, zdravstvenoj zaštiti odraslih, polivalentnoj patronaži, zajedničkoj i tehničkoj službi.

Parcela uz reku je šetalište i kolsko pešačka (interventna) saobraćajnica – u skladu sa potrebama. U objektu je predviđena prostorija za toplotnu podstanicu (priključenje na daljinsko grejanje) i dizel agregat. Objekat treba da bude opremljen telekomunikacionom, tremotehničkim, elektroenergetskim, vodovodnom i kanalizacionom instalacijom. Krovni venac od 1 metra i uvučeni ulazi obezbeđuju konfor pri kretanju u spoljnom prostoru.

 • Objekat ima tri zasebne celine, što znači da se može graditi u tri faze;

 • Predložena je funkcionalna veza između Objekta 1 i Objekta 2, kao što je između Objekta 2 i Objekta 3 (transparetnom pasarelom i nastrešicom),
 • Potreban parking prostor za više od 20 vozila kao i uređeno taksi stajalište (predloženo je iskoristiti površinu između Objekta 1 i mosta na Crnom Timoku za izgradnju parkinga “riblja kost” sa još 20 mesta;
 • Najskuplja varijanta (osnova temelja i krov imaju veliku površinu);
 • Neophodna dovoljna- adekvatna visina prostorija za sve instalacije i centralnu kilimatizaciju.

Posle uvoda, za svako idejno rešenje i izrečenih pozitivnih i negativnih komentara, skoro svi prisutni su se izjasnili za III idejno rešenje kao najbolje uz ponovljene komentare:

 • najskuplja varijanta, ali je moguće graditi (finansirati) u fazama;
 • spojiti Objekat 1 i Objekat 2;
 • obezbediti još 20 parking mesta;
 • ovakav objekat bi unapredio zdravstvenu zaštitu i kulturu stanovništva (Kotlujevac, Vražogrnac, Gamzigrad i Zvezdan).

Prezentacija je završena u 12 00 časova.

ZAPISNIČAR

Dragana Nikolić

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

ul. Generala Gambete 44
19000 Zaječar

Radno vreme:

Od 07:30 do 15:30 - radnim danom

Subota i nedelja - neradni dani

Telefon: 019/421-626
Faks: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ZAJEČAR
adresa: Pana Đukića 1, 19000 Zaječar  
- inspektor zaštite životne sredine 019/428-900
- vodna inspekcija 064/82 32 840
- građevinsko - urbanistička inspekcija 019/422-447
- inspekcija za drumski saobraćaj 019/426-266
- inspekcija za državne puteve 064 8094799
- tržišna inspekcija 019/421-791; 420-577
- inspekcija rada 019/428-608

 

adresa: Nikole Pašića 81, 19000 Zaječar
- Školska uprava Zaječar 019/421-154; 421-442; 421-663
- republčka prosvetna inspekcija019/421-154

adresa: Izvorski put 1, 19000 Zaječar
- veterinarska inspekcija 019/441-580

KNJAŽEVAC
adresa: Miloša Obilića 1, 19350 Knjaževac
- veterinarska inspekcija 019/732-575
- tržišna inspekcija 019/731-545; 732-575
- turistička inspekcija 019/731-545; 732-575
- inspekcija rada 019/733-976

BOLJEVAC
adresa: Kralja Aleksandra 12, 19370 Boljevac
- šumarska i lovna inspekcija030/463-643; 064 88 18 672

SOKOBANJA
adresa: Svetog Save 23, 18230 Sokobanja
- poljoprivredna inspekcija 018/830-704
- tržišna inspekcija 018/830-704