Записник са презентације идејних решења

З А П И С Н И К са презентације идејних решења ОГРАНКА ДОМА ЗДРАВЉА ЗАЈЕЧАР У КОТЛУЈЕВЦУ

Презентација је одржана 26. маја 2014. године у малој сали Зајечарског управног округа са почетком у 10 00 часова. Састанку су присуствовали: 1. Владан Пауновић, начелник Зајечарског управног округа; 2. Драган Гогић, председник МЗ «Котлујевац»; 4. Миодраг Николић, директор Ветреринарског специјалистичког института Зајечар; 5. др Мирослав Стојановић, директор Болнице  у Зајечару; 6. др Градислав Ђорђевић, директор Дома здравља Зајечар; 7. др Станислав Тадић, директор Здравственог центра Зајечар; 8. др Олица Радовановић, шеф Одељења за анализу, планирање и организацију здравствене службе ЗЗЈЗ“Тимок” Зајечар; 9. Божидар Коцић, начелник Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове  Градске управе Зајечар; 10. Иван Стојановић, шеф службе за урбанистичке послове Градске управе Зајечар; 11. Гордана Огњановић, помоћник градоначелника за област праћења јавних предузећа, установа и Градске управе Зајечар; 12. Драгомир Траиловић, члан Градског већа и потпредседник МЗ «Котлујевац». 13. Бојан Стојановић, члан Градског већа, стручни сарадник у ЈП “Дирекција за изградњу” Зајечар, власник и директор приватне фирме д.о.о. “Атриум” у Зајечару; Владан Пауновић је започео састанак речима да је растерећење постојећег Дома здравља у Зајечару превасходно и неопходно у најскорије време, а у том циљу је Саобраћајни институт ЦИП, Завод за архитектуру и урбанизам пројектовао три варијанте Идејног решења огранка Дома здравља Зајечар у Котлујевцу. Као основ за израду свих идејних решења послужили су функционални захтеви у складу са Медицинским програмом, информације о локацији, топографско–катастарски план и извод из листа непокретности. I  идејно решење Објекат има приземље и спрат, укупне корисне површине нешто мање од  2000 m2. Приземље садржи – десно од главног улаза блок за предшколску децу (здраву и болесну), а лево од улаза блок за здравствену заштиту одраслих, службу хитне интервенције (засебан улаз), апотеку (засебан улаз), техничку и заједничку службу. У средини овог дела је атријум. Спат садржи –  блок за здравствену заштиту школске деце (издвојено здраву и болесну), а са друге стране лабораторију, стоматологију, гинекологију, ултразвук и патронажну службу. Атријум се наставља као у приземљу.

 • Нефункционално је када се лабораторија налази на спрату, као и део где се одлаже медицински отпад;
 • Равни кровови су увек до сада показали мањкавост и поред добре изолације долази до пропуштања, што изискује после извесног времена велику санацију;
 • Грејање и климатизација нису решени.

II идејно решење Објекат је спратни састављен од три блока у облику ћириличног слова П, са приземљем  и спратом укупне површине 1255,90 m2. Наглашени су сви улази у скалду са функционалним захтевима.

У приземљу је служба хитне медицинске помоћи, лабораторија, техничка и заједничка служба и апотека. Деца школског и претшколског узраста (здрава и болесна – одвојено) користе засебне улазе са јужне стране.

На спрату је служба здравствене заштите одраслих, ултразвучна дијагностика, стоматологија, поливалентна патронажна служба и служба за здравствену заштиту жена.

Уз улазни хол налази се степениште и лифт као и  санитарни чвор прилагођен лицима са посебним потребама.

За објекат су предвиђени трајни и технолошки савремени материјали у складу са захтевима и важећим прописима. Зидови су обрађени керамичким плочицама прве категорије, ординације бојене два пута полудисперзијом са гипс-картонским ватроотпорним плочама. Подови су са облогама од каучука у ходницима, чекаоницама, ординацијама; противклизне керамичке плочице у санитарним просторијама и противклизна гранитна керамика на подовима улазних тремова.

Кров је двоводан са нагибом од два степена. За објекат је предвиђено више врста хидроизолација, термоизолација и звучна изолација између етажа.

 • Мали број пројектованих паркинг места;
 • Скупо одржавање и сервис лифтова.

III идејно решење

Приземни објекат површине 1.513,99 m2, са три засебне целине.

 • Објекат 1 је намењен здравственој заштити деце. Садржи и апотеку.
 • Објекат 2 има централну позицију, садржи лабораторију, стоматологију, гинекологију и утразвук.
 • Објекат 3 намењен је хитним интервенцијама, здравственој заштити одраслих, поливалентној патронажи, заједничкој и техничкој служби.

Парцела уз реку је шеталиште и колско пешачка (интервентна) саобраћајница – у складу са потребама. У објекту је предвиђена просторија за топлотну подстаницу (прикључење на даљинско грејање) и дизел агрегат. Објекат треба да буде опремљен телекомуникационом, тремотехничким, електроенергетским, водоводном и канализационом инсталацијом. Кровни венац од 1 метра и увучени улази обезбеђују конфор при кретању у спољном простору.

 • Објекат има три засебне целине, што значи да се може градити у три фазе;

 • Предложена је функционална веза између Објекта 1 и Објекта 2, као што је између Објекта 2 и Објекта 3 (транспаретном пасарелом и настрешицом),
 • Потребан паркинг простор за више од 20 возила као и уређено такси стајалиште (предложено је искористити површину између Објекта 1 и моста на Црном Тимоку за изградњу паркинга “рибља кост” са још 20 места;
 • Најскупља варијанта (основа темеља и кров имају велику површину);
 • Неопходна довољна- адекватна висина просторија за све инсталације и централну килиматизацију.

После увода, за свако идејно решење и изречених позитивних и негативних коментара, скоро сви присутни су се изјаснили за III идејно решење као најбоље уз поновљене коментаре:

 • најскупља варијанта, али је могуће градити (финансирати) у фазама;
 • спојити Објекат 1 и Објекат 2;
 • обезбедити још 20 паркинг места;
 • овакав објекат би унапредио здравствену заштиту и културу становништва (Котлујевац, Вражогрнац, Гамзиград и Звездан).

Презентација је завршена у 12 00 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Драгана Николић

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704