Načelnik Zaječarskog upravnog okruga

Vladan Paunović  

Dužnost Načelnika Zaječarskog upravnog okruga obavlja Vladan Paunović, profesor narodne odbrane iz Zaječara.

Tel: 019 / 442 – 266

Faks: 019 / 421 – 587

Email: vladan.zaokrugorg@mts.rs

 

  • Načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;
  • Prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;
  • prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;

  • prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

  • sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga;

  • sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

  • Organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice.

  • Načelnik upravnog okruga rukovodi radom Saveta upravnog okruga, predlaže Poslovnik o radu, stara se o implementaciji zaključaka Saveta; rukovodi radom Stručne službe; neposredno odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih.

  • Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine na predlog ministra nadležnog za poslove državne uprave postavlja Vlada, za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

ul. Generala Gambete 44
19000 Zaječar

Radno vreme:

Od 07:30 do 15:30 - radnim danom

Subota i nedelja - neradni dani

Telefon: 019/421-626
Faks: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ZAJEČAR
adresa: Pana Đukića 1, 19000 Zaječar  
- inspektor zaštite životne sredine 019/428-900
- vodna inspekcija 064/82 32 840
- građevinsko - urbanistička inspekcija 019/422-447
- inspekcija za drumski saobraćaj 019/426-266
- inspekcija za državne puteve 064 8094799
- tržišna inspekcija 019/421-791; 420-577
- inspekcija rada 019/428-608

 

adresa: Nikole Pašića 81, 19000 Zaječar
- Školska uprava Zaječar 019/421-154; 421-442; 421-663
- republčka prosvetna inspekcija019/421-154

adresa: Izvorski put 1, 19000 Zaječar
- veterinarska inspekcija 019/441-580

KNJAŽEVAC
adresa: Miloša Obilića 1, 19350 Knjaževac
- veterinarska inspekcija 019/732-575
- tržišna inspekcija 019/731-545; 732-575
- turistička inspekcija 019/731-545; 732-575
- inspekcija rada 019/733-976

BOLJEVAC
adresa: Kralja Aleksandra 12, 19370 Boljevac
- šumarska i lovna inspekcija030/463-643; 064 88 18 672

SOKOBANJA
adresa: Svetog Save 23, 18230 Sokobanja
- poljoprivredna inspekcija 018/830-704
- tržišna inspekcija 018/830-704