Информатор

grbsrb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ИНФОРМАТОР О РАДУ
ЗАЈЕЧАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2017.годину

I Садржај

II Основни подаци о државном органу и информатору

III Организациона структура

IV Опис функција старешина

V Опис правила у вези са јавношћу рада

VI Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

VII Опис надлежности, овлашћења и обавеза

VIII Опис поступањау оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

IX Навођење прописа

X Услуге које орган пружа заинтересованим лицима

XI Поступак ради пружања услуга

XII Преглед података о пруженим услугама

XIII Подаци о приходима и расходима

XIV Подаци о јавним набавкама

XV Подаци о државној помоћи

XVI Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

XVII Подаци о средствима рада

XVIII Чување носача информација

XIX Врсте информација у поседу

XX Врсте информација којима државни орган омогућава приступ

XXI Информације о подношењу захтева приступ информацијама


Комплетан информатор о раду можете скунути ОВДЕ.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704