Добродошли на сајт Зајечарског управног округа

Srbija okruziЗајечарски управни округ представља подручни центар државне управе за подручје које обухвата територије Општина Бољевац, Зајечар, Књажевац и Сокобања, са седиштем у Зајечару.

Територија  Зајечарског управног округа износи 3.623 km², што по општинама износи:

Бољевац………………………827 km²
Зајечар………………………1.069 km²
Kњажевац………………..1.202 km²
Сокобања…………………….525 km²

Број становника на овом подручју је 137.561 (према попису од 2002. год.), по општинама је у:

Бољевцу………………….15.849  становника Зајечару………………….65.969  становника Књажевцу………………..37.172  становника Сокобањи………………..18.571   становника

Мисија нашег сајта је да грађанима приближи активности Округа и омогући бољу и ефикаснију комуникацију са његовим надлежним службама.

Циљеви ове презентације су и доступност јавности, приближавање државне управе корисницима услуга, јачање одговорности и ефикасности државне управе, едукација и превентивно деловање, као и изграђивање угледа државне управе.

 

Пун службени назив и адреса

 

Logo2РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАЈЕЧАРСКИ  УПРАВНИ ОКРУГ ул. Генерала Гамбете 44 19000  ЗАЈЕЧАР

Тел: 019/421-626 ; 440-965 ; 442-264 ; 442-266 ; 420-700 Факс:  019/421-587 E-mail:  zaokrug@ptt.rs ; zaokrugorg@open.telekom.rs Web-sajt: www.zajecarski.okrug.gov.rs

Облик организовања: Државни орган Назив подгрупе: Помоћни послови функционисања државе Шифра делатности: 8411 Матични број: 17649540 ПИБ: 104187905 Шифра буџетског корисника:41116

 

Делокруг активности буџетског корисника 

 

Законом о државној управи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/2005) и Уредбом о управним окрузима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/2006) уређени су послови министарстава и посебних организационих јединица ван њиховог седишта, тј. послови који се обављају у Управним окрузима.

 

У Зајечарском управном округу допуштени  су следећи послови државне управе:

  • решавање у управним стварима у првом степену;
  • решавање о жалби када су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;
  • врши надзор над имаоцима јавних овлашћења и
  • врши инспекцијски надзор

 

Zajecarski okrugТериторија Зајечарског управног округа

  

(Кликните на назив општине и отворите њену званичну презентацију.)

1. Влада Републике Србије
2. Бољевац
3. Зајечар
4. Књажевац
5. Сокобања

 

 Д О К У М Е Н Т И

 

Акт о систмематизацији радних места – ПРЕУЗМИ

Информатор о раду Зајечарског управног округа – ПРЕУЗМИ

Приказ поступка за подношење Захтева за слободан приступ информацијама и примери образаца – ПРЕУЗМИ 

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛСТВО
ул.Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Технички секретар
Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

 

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ; zaokrugorg@open.telekom.rs

РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
19000 Зајечар, ул. Генерала Гамбете 44

Централа : 019/422-447 019/421-791

 

К Њ А Ж Е В А Ц

РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

19350 Књажевац, ул. Милоша Обилића 1

Централа : 019/732-575 ; 019/735-545

Б О Љ Е В А Ц

РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

19370 Бољевац, ул. Краља Александра 12

Централа : 030/463-643

С О К О Б А Њ А

РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

18230 Сокобања, ул. Светог Саве 1

Централа : 018/830-704