Зајечар: Потписан уговор за израду регионалног плана управљања отпадом за источну Србију

У Зајечару је потписан Уговор за израду Регионалног плана управљања отпадом, Уговор за његово спровођење и Стратешке процене утицаја регионалног плана управљања отпадом на животну средину.
Уговор са Факултетом техничких наука из Новог Сада је у име седам локалних самоуправа источне Србије потписао директор РАРИС-а (Регионалне агенције за развој источне Србије), Владан Јеремић.

0813_raris
Потписивањем овог уговора наставља се реализација Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом који је 15. децембра 2014. потписан између града Зајечара и општина Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац.
Уговор је вредан 3.200.000 динара, а рок за завршетак је 16. април 2016. године.
Сагласност на Регионални план управљања отпадом даје надлежно Министарство и он се потом усваја на Скупштинама свих седам јединица локалних самоуправа које учествују у овом пројекту. Након тога следи експропријација земљишта и почиње процес одабира приватног партнера у складу са Законом о јавно приватном партнерству.

Подсећамо да су потписнице споразума раније донеле одлуку да се даље финансирање пројекта реализује кроз примену јавно – приватног партнерства.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар
- пољопривредна инспекција 064 88 18 523
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 060 861 81 22
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- управна инспекција 019/422-447
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704