Suzbijanje nelegalnog prometa duvana – bolja saradnja nadležnih službi

07. decembar 2016. godine – U Zaječarskom upravnom okrugu održan je sastanak sa temom: Saradnja i koordinacija aktivnosti nadležnih inspekcijskih službi, policije, carine i drugih državnih organa u okviru borbe protiv nelegalnog prometa duvana i prozvoda od duvana.

sl-1-suzbijanje-neleg-prom-duvana

Zbog nelegalnog prometa duvana Srbija godišnje gubi skoro sto miliona evra. Kako suzbiti šverc rezanog duvana i proizvoda od duvana i svesti ga na najmanju moguću meru, jedan je od ciljeva radne grupe Vlade Srbije.

„Potrebno je sagledati ključne probleme, angažovati sve službe i koordinirati njihov rad“, rekao je je Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga i dodao:

„U cilju bolje koordinacije inspekcija i poboljšane delotvornosti inspekcijskog nadzora, potrebno je da komunalne inspekcije u jedinicama lokalne sanmouprave preduzmu sledeće aktivnosti: naprave operativne planove sa definisanim aktivnostima i rokovima za njihovo sprovođenje (nedeljno, mesečno i kvartalno); da se koordinira rad sa drugim inspekcijama, policijom i drugim službama u opštinama, gradovima i upravnim okruzima; da se sve aktivnosti predviđene operativnim planovima unesu u Godišnji plan nadzora za 2017. godinu i da se predmetni podaci dostavljaju načelnicima upravnih okruga koji zatim izveštavaju Minsitartvo državne uprave i lokalne samouprave“, naglasio je Paunović.

sl-2-suzbijanje-neleg-prom-duvana

Ovom sastanku prisustvovali sunačelnica Policijske uprave Zaječar, načelnik Odeljenja tržišne inspekcije Zaječar, predstavnici Carinske ispostave Vrška Čuka, Poreske uprave, Policijske uprave Zaječar, Osnovnog javnog tužilaštav u Zaječaru, kao i rukovodioci komunalnih inspekcija Grada Zaječara i opština Boljevac, Knjaževac i Sokobanja.

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

ul. Generala Gambete 44
19000 Zaječar

Radno vreme:

Od 07:30 do 15:30 - radnim danom

Subota i nedelja - neradni dani

Telefon: 019/421-626
Faks: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ZAJEČAR
adresa: Pana Đukića 1, 19000 Zaječar  
- inspektor zaštite životne sredine 019/428-900
- vodna inspekcija 064/82 32 840
- građevinsko - urbanistička inspekcija 019/422-447
- inspekcija za drumski saobraćaj 019/426-266
- inspekcija za državne puteve 064 8094799
- tržišna inspekcija 019/421-791; 420-577
- inspekcija rada 019/428-608

 

adresa: Nikole Pašića 81, 19000 Zaječar
- Školska uprava Zaječar 019/421-154; 421-442; 421-663
- republčka prosvetna inspekcija019/421-154

adresa: Izvorski put 1, 19000 Zaječar
- veterinarska inspekcija 019/441-580

KNJAŽEVAC
adresa: Miloša Obilića 1, 19350 Knjaževac
- veterinarska inspekcija 019/732-575
- tržišna inspekcija 019/731-545; 732-575
- turistička inspekcija 019/731-545; 732-575
- inspekcija rada 019/733-976

BOLJEVAC
adresa: Kralja Aleksandra 12, 19370 Boljevac
- šumarska i lovna inspekcija030/463-643; 064 88 18 672

SOKOBANJA
adresa: Svetog Save 23, 18230 Sokobanja
- poljoprivredna inspekcija 018/830-704
- tržišna inspekcija 018/830-704