Saradnja između područnih jedinica organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave

U okviru saradnje područnih jedinica organa državne uprave (republičke inspekcijske službe) sa jedinicama lokalne samouprave, u Zaječarskom upravnom okrugu se povremeno održavaju kolegijumi u sedištu opština, sada održan u Sokobanji.

sl.1. I.Krstić_V.Paunović_D.Milenković

Na ovom sastanku su pored Vladana Paunovića, načelnika Zaječarskogupravnog okruga i Isidora Krstića, predsednika opštine Sokobanja bili prisutni načelnica i inspektori Opštinske uprave Sokobanja i rukovodioci republičkih inspekcijskih službi: poljoprivredne, veterinarske, inspekcije rada, prosvetne, turističke, inspekcija za državne puteve, zdravstvene, sanitarne i vodne inspekcije. Ovom sastanku prisustvovao je i Igor Jeftić komandir Policijske ispostave Sokobanja.

Na sastanku se razmatrala aktuelna problematika na teritoriji opštine, razmenjuju se dosadašnja iskustva u pojedinim oblastima i planiraju eventualne zajedničke akcije republičkih i opštinskih inspektora, ali i druge mere koje treba preduzimatiradi rešavanja postojećih problema i suzbijanja nezakonitosti u radu pravnih i fizičkih lica na teritoriji opštine Sokobanja.

sl.2. kolegijum OU Sokobanja

Cilj održavanja ovih sastanaka je da se saradnja između republičkih i opštinskih organa podigne na viši nivo, kako bi građani Sokobanje, ali i posetioci ove naše popularne destinacije pronalaze mesto za mir, odmor, a u poslednje vreme sve više za zdravstveni turizam.Sve ove aktivnosti pažljivo se pripremaju imajući u vidu da je osnovna i pretežna oblast delatnosti u ovoj opštini turizam i da je turistička sezona u punom jeku.

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

ul. Generala Gambete 44
19000 Zaječar

Radno vreme:

Od 07:30 do 15:30 - radnim danom

Subota i nedelja - neradni dani

Telefon: 019/421-626
Faks: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

ZAJEČAR
adresa: Pana Đukića 1, 19000 Zaječar
- poljoprivredna inspekcija 064 88 18 523
- inspektor zaštite životne sredine 019/428-900
- vodna inspekcija 064/82 32 840
- građevinsko - urbanistička inspekcija 019/422-447
- inspekcija za drumski saobraćaj 019/426-266
- inspekcija za državne puteve 060 861 81 22
- tržišna inspekcija 019/421-791; 420-577
- upravna inspekcija 019/422-447
- inspekcija rada 019/428-608

 

adresa: Nikole Pašića 81, 19000 Zaječar
- Školska uprava Zaječar 019/421-154; 421-442; 421-663
- republčka prosvetna inspekcija019/421-154

adresa: Izvorski put 1, 19000 Zaječar
- veterinarska inspekcija 019/441-580

KNJAŽEVAC
adresa: Miloša Obilića 1, 19350 Knjaževac
- veterinarska inspekcija 019/732-575
- tržišna inspekcija 019/731-545; 732-575
- turistička inspekcija 019/731-545; 732-575
- inspekcija rada 019/733-976

BOLJEVAC
adresa: Kralja Aleksandra 12, 19370 Boljevac
- šumarska i lovna inspekcija030/463-643; 064 88 18 672

SOKOBANJA
adresa: Svetog Save 23, 18230 Sokobanja
- poljoprivredna inspekcija 018/830-704
- tržišna inspekcija 018/830-704