Републичка инспекција рада за Зајечарски управни округ је по резултатима рада при врху инспекција рада у Србији

У Зајечарском управном округу који покрива територије општина Бољевац, Књажевац и Сокобања и Града Зајечара ради 16 републичких инспекција. Једна од њих је републичка инспекција рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, која је за претходних девет месеци забележила изузетне резултате у односу на исти период ранијих година.

konf-za-stampu-sl-2

Владан Пауновић, начелник Зајечарског управног округа, каже да је рад инспекцијских органа у протеклих девет месеци показао изузетне резултате.
– Познато је да је опредељење Владе протеклих година пре свега било усмерено на побољшању квалитета живота грађана, привреде и животне средине, а све са циљем сузбијања сиве економије, заштите интереса радника, побољшања амбијента пословања, али и са циљем отварања нових радних места, смањења и сузбијања нелегалне конкуренције, наводи Пауновић.

На конференцији за новинаре која је одржана 26.10.2016.годинеу малој сали Зајечарског управног округа,Драган Митић, начелник републичке инспекције рада рекао је, да циљ ове инспекције није санкционисање по сваку цену, већ упознавање привредних субјеката и запослених са њиховим правима, дужностима и обавезама, а тек онда примењивање непопуларних мера.За овај период извршено је око 600 надзора у области радног односа и безбедности и здравља на раду.

konf-za-stampu-sl-1

Инспекција рада је од средине прошле године започела примену Закона о инспекцијском надзору, па је у том циљу предузиман велики број активности. До краја септембра ове године откривено је 28 нерегистрованих привредних субјеката, од којих су шест након предузимања мера регистровали своја предузећа, односно радње. Пошто инспекција наложи забрану рада и упис у регистар Агенције за привредне регистре, више њих није желело да настави рад. Такви субјекти су праћени, поједини су и поред давања такве изјаве наставили са обављањем делатности, па је ова инспекција таква лица санкционисала подношењем захтева за покретање прекршајног поступка, али су изрицане и новчане казне, по поднетим захтевима изречене су казне у износу од 4.645.000 динара. За област безбедност и здравље на раду донето је 81 решење са 163 наложених мера, а у области радних односа 35 решења са 36 наложених мера.

Највише непријављених радника по делатностима има угоститељство и такси превоз.Код таксиста је изражена изузетна солидарност, тако да при започетој контроли радио везама сви буду обавештени. Инспекција рада сада прибегава варијанти чешћих надзора, по пар контрола.

Област шумарства, експлоатација шума и израда дрвних сортимената је такође карактеристична област, где обзиром на конфигурацију терена и локације на којима се та делатност изводи нисмо у могућности да допремо до сваког места. Од Инспектората за рад се ових дана очекује једно теренско возило које ће омогућити да сваки део територије Округа буде покривен. Ово је јако битно, јер је рецимо у општини Бољевац регистрован случај смртне повреде при експлоатацији шуме, где је организатор послова покушао да себе оправда давањем изјаве да је огревно дрво припремао за сопствене потребе.

Рад ове инспекције у појединим делатностима заснива сена акцијама, где су укључени сви инспектори, а спроводе се у преподневним, поподневним и ноћним сатима. Озбиљно треба схватити законске одредбе и то да се обавезене могу избегаватидуже време.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704