ЗАЈЕЧАР, 02. ОКТОБАР 2018. – ОДРЖАНА 39. СЕДНИЦА САВЕТА ЗАЈЕЧАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Теме ове седнице биле су:  управљање људским ресурсима у јавној управи и обуке које спроводи Национална академија за јавну управу.

На седници су поред чланова Савета Зајечарског управног округа  учествовали  проф. др Данило Рончевић,  директор Службе за управљање кадровима  и Дражен Маравић, директор Националне академије за јавну управу.

sl.1_Paunović, Rončević_ZUO

„Успешно функционисање радних организација, локалних самоуправа и друштва у целини  је пред великим изазовом у погледу глобализације, технолошког напредка, дигитализације и са друге стране повећаним потребама грађана, а наша обавеза је да на све то одговоримо на прави начин. Добра организација и улагање у људе пре свега квалификоване и жељне стицања знања и напредка, који ће моћи да спроводе послове који су им поверени“ – рекао је Владан Пауновић.

sl.2. Paunović, Rončević, Maravić

„Све велике економије троше и улажу у људске ресурсе, човек је тај најзначајнији природни ресурс сваке државе, не само у приватном, већ и у јавном сектору. Јавни сектор да би био ефикасан мора да има ефикасне компетентне запослене руководиоце и извршиоце“, реко је проф. др Данило Рончевић и додао: „Служба за управљање кадровима  (СУК) je служба Владе Републике Србије чија је улога  да подржава реформу државне управе, водећи се принципима садржаним у Стратегији коју је Влада донела 2004. године пре свега принципом професионализације. Служба не одлучује о кадровима у државној управи, она ствара услове за развој професионалне државне управе способне да одговори изазовима који се пред њу постављају. Најважнији циљ СУК-а је да буде модеран сервис и носилац промена у области управљања људским потенцијалима“.

sl.3_sed. Saveta 02.10.2018

Национална академија за јавну управу (НАПА) је централна институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих.  Континуирано стручно усавршавање обезбеђује да је сваки запослени службеник јавне управе увек у стању да одговори на потребе грађана и правилно, ефикасно и економично спроведе прописе без дискриминације и на стандардизован начин. Професионализација и деполитизација управе су кључни принципи реформе, којима Академија даје значајан допринос развијајући и реализујући савремене програме обуке као и праћењем постигнутих резултата. Дражен Маравић, директор Национална академија за јавну управу је рекао да академија својом делатношћу прати савремене тенденције у управљању људским ресурсима и даје одговор на изазове у процесима професионализације јавне управе. Верује да само на систематичан и добро планиран начин можемо остварити циљеве, треба  прецизно дефинисати приоритетне области и циљне групе службеника којима је усавршавање намењено.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704