34. СЕДНИЦА САВЕТА ЗАЈЕЧАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗАЈЕЧАР 30. ЈАНУАР  2018. ГОДИНЕ – Седница је одржана у уторак  30. јануара 2018. године у малој сали Зајечарског управног округа. На овој седници разматрани су Извештаји о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Зајечарског управног округа за 2017. годину, Извештај о рад Савета Зајечарског управног округа у 2017. години,  Извештаја о раду Стручне службе Зајечарског управног округа у периоду јануар – децембар 2017. године и  Годишњи извештаја о раду републичких инспекцијских служби за 2017. годину.

Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga

Владан Пауновић је подсетио да су зацртани циљеви пројектовани на почетку 2017. године у потпуности реализовани. Они су се кретали у три правца, то су: јавост рада, координација према републичким органима, министартвима и локалним самоуправама и координација унутар републичких органа на подручју Зајечарског управног округа. О јавности рада нема шта додати, грађани су информисани о свим активностима државних органа у округу, или они који нису у округу – који су дислоцирани како путем дирекног присуства медија, тако и специјалним конференцијама за новинаре на којима су државни органи говорили о проблематици у својој области, о своме раду и упознавали грађане са свим новинама које су се тицале њиховог рада и рада министарстава.

Озакоњење објеката, легализација и евидентирање стамбених објеката су леп пример добре сарадње између министарства, округа и локалних самоуправа, а оно што је посебно наглашено је сарадња републичких органа на нивоу округа, а све у интересу заштите и безбедности радника, сузбијања сиве економије, али и заштита и безбедност грађана. Ово ће бити акценат и у 2018. години, као и повећање капацитета инспекцијских служби и боља координација како би радници, грађани и држава били задовољнији.

30. januar 2018. godine_34.sednica Saveta ZUO

Nачелник Окружног штаба за ванредне ситуације Зајечарског управног округа Бранислав Матић, поднео је Извештаји о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Зајечарског управног округа за 2017. годину.Ванредне ситуације у прошлој години нису биле увођене, биле су предузете оперативне мере за спречевање пожара и ублажавање последица од суша. Извршена је допуна Окружног штаба новим члановима како би имали директну и чврсту везу са штабовима на локалу.

Dušan Veličković, šef Odseka inspekcije rada Zaječar
Шеф Одсека за опште послове Душан Миленковић поднео је Извештај о раду Стручне службе Зајечарског управног округа, подсетио је да је ова служба задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за све послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. У оквиру ове службе имамо кадровске и опште послове, финансијске послове и послове писарнице.

dr Goran Stamenković, šef Odseka zdravstvene inspekcije Niš

Пре почетка савета изјаве за медије дали су: Душан Величковић -шеф Одсека републичке инспекције рада Зајечар, Драгица Павновић- начелница Одељења туристичке инспекције Ниш, Бистрица Михаиловић Петровић – шеф Одсека санитарне инспекције Зајечар и др.Горан Стаменковић – шеф Одсека здравствене инспекције Ниш.

Bistrica Mihailović, šef Odseka sanitarne inspekcije Zaječar Dragica Pavlović, načelnica Odeljenja turističke inspekcije Niš

Овој седници су присуствовалии поднели своје Извештаје о раду за 2017. годину сви руководиоци републичких инспекцијских служби и самостални извршиоци на пословима инспекцијског надзора за подручје Зајечарског управног округа, као ируководилац Школске управе Зајечар.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар
- пољопривредна инспекција 064 88 18 523
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 060 861 81 22
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- управна инспекција 019/422-447
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704