18. sednica Saveta Zaječarskog upravnog okruga 30. mart 2015. godine.

Republika Srbija
ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG
Broj: 915-06-45/15-01
23. mart 2015. godine
Z A J E Č A R

Na osnovu člana 4. Poslovnika o radu Saveta Zaječarskog upravnog okruga, broj 915-02-31/09-01 od 24.02.2009. godine, na inicijativu Republičke direkcije za vode Beograd – Odeljenja vodne inspekcije

SAZIVAM

18. sednicu Saveta Zaječarskog upravnog okruga za ponedeljak, 30. mart 2015. godine.
Sednica će se održati u Zaječaru, u maloj sali Zaječarskog upravnog okruga, sa početkom u 12,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Operativnih planova za odbranu od poplava za vode II reda u svim jedinicama lokalne samouprave sa područja Zaječarskog upravnog okruga.
2. Nadzor nad javnim komunalnim preduzećima koja vrše poslove sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.
3. Seoski vodovodi (nadležnosti lokalne samouprave, pravila priključenja na javni vodovod u seoskom naselju i dr.).
4. Izdavanje vodnih akata (vodni uslovi, vodna saglasnost, vodna dozvola i vodni nalog) i izdavanje građevinske i upotrebne dozvole uz prethodno pribavljanje vodnih akata.
5. Obaveza otklanjanja štete kojom se pogoršava vodni režim, odnosno stanje erozije na erozivnom području.
6. Tekuća pitanja.

Sednici će, pored članova Saveta, prisustvovati predstavnici Republičke direkcije za vode Beograd – Odeljenja vodne inspekcije i vodni inspektor za područje Zaječarskog upravnog okruga – Miodrag Milanović.
Molim Vas da obezbedite prisustvo svojih saradnika koji su u Vašoj opštini, odnosno gradu zaduženi za pitanja koja će biti razmatrana na ovoj sednici. U prilogu Vam dostavljam zapisnike sa 16. i 17. sednice Saveta. Pozivam Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti izvestite na telefon 421-626.

N A Č E L N I K

Vladan Paunović

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

ul. Generala Gambete 44
19000 Zaječar

Radno vreme:

Od 07:30 do 15:30 - radnim danom

Subota i nedelja - neradni dani

Telefon: 019/421-626
Faks: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ZAJEČAR
adresa: Pana Đukića 1, 19000 Zaječar  
- inspektor zaštite životne sredine 019/428-900
- vodna inspekcija 064/82 32 840
- građevinsko - urbanistička inspekcija 019/422-447
- inspekcija za drumski saobraćaj 019/426-266
- inspekcija za državne puteve 064 8094799
- tržišna inspekcija 019/421-791; 420-577
- inspekcija rada 019/428-608

 

adresa: Nikole Pašića 81, 19000 Zaječar
- Školska uprava Zaječar 019/421-154; 421-442; 421-663
- republčka prosvetna inspekcija019/421-154

adresa: Izvorski put 1, 19000 Zaječar
- veterinarska inspekcija 019/441-580

KNJAŽEVAC
adresa: Miloša Obilića 1, 19350 Knjaževac
- veterinarska inspekcija 019/732-575
- tržišna inspekcija 019/731-545; 732-575
- turistička inspekcija 019/731-545; 732-575
- inspekcija rada 019/733-976

BOLJEVAC
adresa: Kralja Aleksandra 12, 19370 Boljevac
- šumarska i lovna inspekcija030/463-643; 064 88 18 672

SOKOBANJA
adresa: Svetog Save 23, 18230 Sokobanja
- poljoprivredna inspekcija 018/830-704
- tržišna inspekcija 018/830-704