18. седница Савета Зајечарског управног округа 30. март 2015. године.

Република Србија
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 915-06-45/15-01
23. март 2015. године
З А Ј Е Ч А Р

На основу члана 4. Пословника о раду Савета Зајечарског управног округа, број 915-02-31/09-01 од 24.02.2009. године, на иницијативу Републичке дирекције за воде Београд – Одељења водне инспекције

САЗИВАМ

18. седницу Савета Зајечарског управног округа за понедељак, 30. март 2015. године.
Седница ће се одржати у Зајечару, у малој сали Зајечарског управног округа, са почетком у 12,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Оперативних планова за одбрану од поплава за воде II реда у свим јединицама локалне самоуправе са подручја Зајечарског управног округа.
2. Надзор над јавним комуналним предузећима која врше послове сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.
3. Сеоски водоводи (надлежности локалне самоуправе, правила прикључења на јавни водовод у сеоском насељу и др.).
4. Издавање водних аката (водни услови, водна сагласност, водна дозвола и водни налог) и издавање грађевинске и употребне дозволе уз претходно прибављање водних аката.
5. Обавеза отклањања штете којом се погоршава водни режим, односно стање ерозије на ерозивном подручју.
6. Текућа питања.

Седници ће, поред чланова Савета, присуствовати представници Републичке дирекције за воде Београд – Одељења водне инспекције и водни инспектор за подручје Зајечарског управног округа – Миодраг Милановић.
Молим Вас да обезбедите присуство својих сарадника који су у Вашој општини, односно граду задужени за питања која ће бити разматрана на овој седници. У прилогу Вам достављам записнике са 16. и 17. седнице Савета. Позивам Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 421-626.

Н А Ч Е Л Н И К

Владан Пауновић

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704